Witamy na stronie internetowej Zespołu Nieorganicznych Materiałów Molekularnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nasz Zespół specjalizuje się w badaniach funkcjonalnych materiałów molekularnych, w szczególności funkcjonalnych magnesów molekularnych, takich jak magnesy chiralne, fotomagnesy, magnesy fotoluminescencyjne, czy nanomagnesy kwantowe. Podstawą naszej pracy jest projektowanie, synteza i charakterystyka nowych materiałów opartych na wielordzeniowych polimerach koordynacyjnych z nośnikami spinów, co otwiera możliwe zastosowania w elektronice spinowej. Magnetyczne materiały molekularne wykazują czułość i selektywność nieosiągalną dla konwencjonalnych materiałów magnetycznych, a materiały multifunkcjonalne, łącząc magnetyzm z szeregiem właściwości fizykochemicznych, otwierają drogę do alternatywnych metod zapisu i adresowania informacji. Takie materiały mogą mieć potencjalne zastosowanie nie tylko jako pamięci wielokrotnego zapisu, ale także jako układy zapisu informacji reagujące na temperaturę, ciśnienie, lub jako nanosensory. Są to zatem badania podstawowe, jednak z wyraźnym horyzontem aplikacyjnym. Nasz Zespół prowadzi badania na światowym poziomie, prezentując wyniki w renomowanych czasopismach z dziedziny chemii. Współpracujemy z licznymi uznanymi grupami badawczymi z Polski oraz całego świata (Japonia, USA, Francja, Belgia). Szczegóły prowadzonych przez nas badań można znaleźć w zakładce Badania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy naukowej.

Zgłoszenia osób zainteresowanych stażem badawczym w naszym Zespole powinny być nadsyłane z dużym wyprzedzeniem. List motywacyjny wraz z CV proszę wysłać do prof. dr hab. Barbary Siekluckiej, co pozwoli na kontakt przy najbliższej okazji.

DT-SCh-17RP-2017-backcoverCEC 2016 SzymonEur. J. Inorg. Chem. 2016 coverChem Commun 2016 backcover CrystEngComm 2016Cryst.Growth Des. 10/2014 coverDalton Trans. 41/2013 coverCrystEngComm 13/2013 cover back cover Chemm Commun 67/2012Angew. Chem. Int. Ed. 17/2011 coverEur. J. Inorg. Chem. 3/2011 cover

 

Aktualności Aktualności

14.11.2017

W dniach 8-10 listopada 2017r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji o funkcjonalnych materiałach molekularnych, 3rd International Conference on Functional Molecular Materials (FUNMAT2017). Głównym organizatorem konferencji były Nasz Zespół. W konferencji uczestniczyło 95 osób z kraju i zagranicy. Na konferencji prezentowane były najnowsze wyniki badawcze z dziedziny materiałów funkcjonalnych opartych na cząsteczkach. Serdecznie zapraszamy do galerii prezentującej najważniejsze momenty konferencji. Więcej szczegółów na stronie konferencji.

Zdjęcie grupowe

 


28.06.2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił wyniki konkursu w ramach programu Diamentowy Grant na finansowanie projektów badawczych wybitnie uzdolnionych studentów. W tegorocznej VI Edycji programu do finansowania zostały zakwalifikowane projekty badawcze trzech członków naszego zespołu: Gabrieli Handzlik (Funkcjonalizowane heliceny w konstrukcji molekularnych materiałów magneto-optycznych), Michała Magotta (Racjonalne projektowanie i synteza magnetycznych porowatych polimerów koordynacyjnych oraz molekularnych multiferroików) oraz Michała Heczko (Funkcjonalizacja solwatomagnetycznych sieci koordynacyjnych z mostkami cyjankowymi). Projekty będą realizowane w naszym zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie Ministerstwa


26.05.2017

Ogłoszono wyniki konkursu SONATA BIS 6 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy dr. Dawida Pinkowicza zatytułowany Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali o nietypowej geometrii i z użyciem nowych, nietypowych ligandów został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w Naszym Zespole przez najbliższe cztery lata. Więcej informacji na stronie NCN


30.03.2017

Studenci Naszego Zespołu, Gabriela Handzlik, Michał Heczko i Michał Magott zostali nagrodzeni Stypendium Ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Stypendium jest przyznawane wybitnym studentom z całej Polski przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Serdecznie gratulujemy. Listę laureatów można znaleźć na stronie ministerstwa.


16.12.2016

Międzynarodowe wydawnictwo Wiley VCH wydało książkę: "Molecular Magnetic Materials: Concepts and Applications" pod redakcją prof. dr hab. Barbary Siekluckiej i dra Dawida Pinkowicza (Zakład Chemii Nieorganicznej, Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych). Książka jest rezultatem współpracy wielu uznanych naukowców w dziedzinie magnetyzmu molekularnego z całego świata.


08.12.2016

Student Naszego Zespołu, Michał Magott zdobył I Nagrodę w konkursie o Złoty Medal Chemii przyznawany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i firmę DuPont dla autora najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej w 2016 roku. Praca licencjacka Michała zatytułowana była "Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach". W finale konkursu znaleźli się również inni studenci Naszego Zespołu, Gabriela Handzlik i Michał Heczko. Więcej informacji na stronie konkursu

Michał Magott - złoty medailsta Medalu Chemii


14.11.2016

Ogłoszono wyniki konkursu SONATA 11 Narodowego Centrum Nauki. Projekt badawczy dr. Szymona Chorążego zatytułowany Konstrukcja fotoluminescencyjnych heterometalicznych architektur koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w Naszym Zespole przez najbliższe dwa lata. Więcej informacji na stronie NCN


01.10.2016

Prof. dr hab. Barbara Sieklucka została uhonorowana Nagrodą Rektora UJ "Laur Jagielloński" podczas uroczystej inauguracji 653. roku akademickiego na Uniwersytecie. Więcej informacji w komunikacie na stronie UJ 

fot. Anna Wojnar

Najnowsze publikacje

  • Junhao Wang, Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka,Shin-ichi Ohkoshi, "Achieving white light emission and increased magnetic anisotropy by transition metal substitution in functional materials based on dinuclear DyIII(4-pyridone)[MIII(CN)6]3- (M = Co, Rh) molecules", J. Mater. Chem. C 2017, doi: 10.1039/C7TC03963H. Link
  • Szymon Chorazy, Maciej Wyczesany, Barbara Sieklucka, " Lanthanide Photoluminescence in Heterometallic Polycyanidometallate-Based Coordination Networks", Molecules 201722, 1902. Link
  • Piotr Konieczny, Robert Pełka, Dominik Czernia, Robert Podgajny, "Rotating magnetocaloric effect in anisotropic 2D CuII-[WV(CN)8]3- molecular magnet with topological phase transition - experiment and theory", Inorg. Chem. 2017 DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b01930. Link
  • Tomasz Korzeniak, Robert Jankowski, Marcin Kozieł, Dawid Pinkowicz, and Barbara Sieklucka "Reversible Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformation in Photomagnetic Cyanido-Bridged Cd4M2 Octahedral Molecules", Inorg. Chem., 201756, 12914–12919. Link